Radioklub OK1KIK & OL4K Contest station
VHF - UHF - SHF - MicroWave
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Členská schůze | Detail [2016-03-23]
Vážení členové radioklubu,

dovoluji si vás tímto pozvat na členskou schůzi Radioklubu Skalka OK1KIK,
která se koná ve středu 23.3.2016 od 18:00 v zadním salonku restaurace Kozlova Almara,
Klapkova 80, Praha 8

Program :

1. zpráva předsedy výboru o činnosti klubu za uplynulé volební období
2. projednání přihlášek a přijetí nových členů
3. volba nového výboru klubu
4. projednání převodu klubu na pobočný spolek ČRK ve smyslu nového občanského zákoníku
5. diskuse
6. usnesení
7. závěr


Prosím všechny členy o účast !


Michal Cempírek
místopředseda klubu
Poslední změna: 2016-03-14 22:40:51